Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Aktualności

15.04.2019 

 

Majowe warsztaty z geologii strukturalnej i fotogrametrii UAV SfM

 

Zakład Geologii Strukturalnej i Kartografii Geologicznej oraz Instytut Nauk
Geologicznych serdecznie zapraszają na cykl wykładów oraz warsztaty
prowadzone przez prof. Bernharda Grasemanna.

 

Tematyka warsztatów

Zapisy na wydarzenie

 


05.02.2019

 

Międzyszkolny Konkurs Geologiczny 

 

Tematyka: „Procesy magmowe. Plutonizm i wulkanizm”

 

Więcej informacji na stronie internetowej konkursu

 


10.10.2018

Wersja edukacyjna pakietu MICROSTATION dla studentów WNZiKŚ oraz szkolenie z obsługi programu


Informacje:

Posiedzenia naukowe ING/PTG/PTMin - semestr letni 2018/2019

 

Posiedzenia naukowe PIG-PIB Oddział Dolnośląski - semestr letni 2018/2019


W ramach Projektu Złotoryjskiego budżetu Obywatelskiego w Złotoryi, prof. Andrzej Grodzicki został uhonorowany w Alei Złotych Ludzi

 

Zdjęcia z uroczystości nadania sali 220 imienia prof. dr. Józefa Oberca

 

Zdjęcia z uroczystości wręczenia naszym absolwentom dyplomów ukończenia studiów

 

 Zdjęcia z uroczystości wręczenia prof. Alfredowi Majerowiczowi nagrody
Ministra Środowiska - 'Geologia 2016' w kategorii Dorobek wynikający z
własnej pracy twórczej

 

Reportaże i filmy dokumentalne:
PROFESOR WROCŁAW - JÓZEF ZWIERZYCKI