Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9,

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Ogłoszenia

Odczyty w tym tygodniu:

 

26.04.2017 (godz. 16.00, Muzeum Mineralogiczne, ul. Cybulskiego 32-34)

odczyt PTPNoZ oraz Muzeum Mineralogicznego

Dr Wojciech Śliwiński (Instytut Nauk Geologicznych UWr)

Złoża wodoru???

 

27.04.2017 (godz. 15.15, s. II, ul. Cybulskiego 30)

 odczyty PTMin

Mgr Artur Pędziwiatr, Dr hab. J. Kierczak, Dr J. Waroszewski, Dr G. Ratié, Prof. C. Quantin (Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, UP, Instytut Nauk Geologicznych UWr)

Mobilność Ni, Cr, Co w glebach serpentynitowych Dolnego Śląska

 

 

 

 

 Zdjęcia z uroczystości wręczenia prof. Alfredowi Majerowiczowi nagrody
Ministra Środowiska - 'Geologia 2016' w kategorii Dorobek wynikający z
własnej pracy twórczej

 

Reportaże i filmy dokumentalne:
PROFESOR WROCŁAW - JÓZEF ZWIERZYCKI