Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9,

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Ogłoszenia

Odczyty:

 

21.02.2018  (godz. 16.00, Muzeum Geologiczne przy ul. Cybulskiego 30)

PTPNoZ Oddział Dolnośląski oraz Muzeum Geologiczne zapraszają na odczyt:

dr Adam Szynkiewicz

Poszukiwania przeszłości, czyli rzecz o odnajdywaniu grobów na podstawie badań GPR

 

 

24.02.2018  (godz. 10.00, Pl. M. Borna 9, sala 503)

Wykład z cyklu: Tajemnice Ziemi i Wszechświata

dr Piotr Wojtulek 
'Jak się żyje na pustyni - o Saharze, jej mieszkańcach i geologii'

 

 

Zdjęcia z uroczystości wręczenia naszym absolwentom dyplomów ukończenia studiów

 

 Zdjęcia z uroczystości wręczenia prof. Alfredowi Majerowiczowi nagrody
Ministra Środowiska - 'Geologia 2016' w kategorii Dorobek wynikający z
własnej pracy twórczej

 

Reportaże i filmy dokumentalne:
PROFESOR WROCŁAW - JÓZEF ZWIERZYCKI