Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9,

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Doktoranci

Uwaga: aby zrealizować połączenie spoza instytutu
należy przed numerem wewnętrznym wybrać prefix 375.

 

Doktoranci Studium doktoranckiego Geologii

mgr

Mateusz

Ćwiek

e-mail      

mgr

Marcin

Goleń

e-mail      

mgr

Marcin

Kania

e-mail      

mgr

Iwona

Korybska-Sadło

e-mail      

mgr

Aleksander

Kowalski

e-mail      

mgr

Anna

Kukuła

e-mail      

mgr

Piotr

Pezowicz

e-mail      

mgr

Kamil

Pluta

e-mail      

mgr

Piotr

Słomski

e-mail      

mgr

Magdalena

Szumowska

e-mail      

 

 
Doktoranci Studium doktoranckiego Ochrony Środowiska
wykonujący pracę doktorską w ING

mgr

Monika

Ciężka

e-mail      

mgr

Dawid

Hamryszczak

e-mail      

mgr

Mateusz

Mamczar

e-mail      

mgr

Artur

Pędziwiatr

e-mail