Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Doktoranci

 

 

Doktoranci Studium doktoranckiego Geologii

mgr

Marek

Błachowicz

e-mail      

mgr

Marcin

Goleń

e-mail      

mgr

Dawid

Hamryszczak

e-mail      

mgr

Marcin

Kania

e-mail      

mgr

Katarzyna

Kądziołka

e-mail      

mgr

Aleksander

Kowalski

e-mail      

mgr

Paweł

Kurzydło

e-mail      

mgr

Małgorzata

Makoś

e-mail      

mgr

Maciej

Maciejewski

e-mail      

mgr

Piotr

Pezowicz

e-mail      

mgr

Mateusz

Pitura

e-mail      

mgr

Arkadiusz

Przybyło

e-mail      

mgr

Piotr

Słomski

e-mail      

mgr

Michał

Słotwiński

e-mail      

mgr

Dominik

Sokalski

e-mail      

mgr

Katarzyna

Zboińska

e-mail      

mgr

Małgorzata

Ziobro

e-mail