Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9,

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Dyrekcja instytutu

Dyrektor

dr hab. Krystyna Choma-Moryl, prof. nadzw. UWr.

Godziny przyjęć: wtorek 13.30-14.00, czwartek 9.30-10.00


Zastępca Dyrektora ds. naukowych

dr hab. Anna Pietranik

Godziny przyjęć: poniedziałek 9.30-10.00


Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

dr Magdalena Modelska

Godziny przyjęć: 

Sprawy dydaktyczne: środa 10.00-12.00

pokój H7, ul. Cybulskiego 32, II piętro


Zastępca Dyrektora ds. ogólnych

dr Wojciech Drzewicki

Godziny przyjęć: piątek 9.30-10.00