Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9,

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Dyrekcja instytutu

Dyrektor

dr hab. Krystyna Choma-Moryl, prof. nadzw. UWr.

Godziny przyjęć: poniedziałek 14.00-14.30, czwartek 9.00-9.30


Zastępca Dyrektora ds. naukowych

dr hab. Anna Pietranik

Godziny przyjęć: środa 14.00-14.30


Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

dr Magdalena Modelska

Godziny przyjęć: wtorek 9.00-9.30

Sprawy dydaktyczne: poniedziałek 10.00-11.30, czwartek 10.00-11.30

pokój 1p, ul. Cybulskiego 32, IIp.


Zastępca Dyrektora ds. ogólnych

dr Wojciech Drzewicki

Godziny przyjęć: piątek 9.00-9.30