Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Geologia - studia 1 stopnia - licencjackie

Program studiów i organizacja zajęć

I rok studiów licencjackich

II rok studiów licencjackich

III rok studiów licencjackich

 

Informacje dla studentów kończących studia licencjackie oraz kandydatów na studia magisterskie

Treści programowe (sylabusy) - obowiązują studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

 

Treści programowe (sylabusy)

      • II rok

-semestr III - przedmioty obligatoryjne:

Geochemia.pdf

Geologia historyczna I.pdf

Hydrologia.pdf

Mineralogia II.pdf

Petrologia I.pdf

 

-semestr IV - przedmioty obligatoryjne:

Ekonomia.pdf

Geologia historyczna II.pdf

Język angielski.pdf

Petrologia II.pdf

-semestr IV - przedmioty fakultatywne:

Moduł D1:  Applied hydrogeology.pdf

     Hydrogeologia.pdf

Moduł D2: Principles of sedimentology.pdf

     Sedymentologia.pdf

Moduł D3: Principles of structural geology.pdf

     Geologia strukturalna.pdf

Moduł D4: Ćw. teren. - Hydrogeologia z elementami hydrologii.pdf

     Ćw. teren. - Sedymentologia.pdf

     Ćw. teren. - Tektonika.pdf

Moduł D5: Ćw. teren. - Geologia historyczna.pdf

     Ćw. teren. - Geologia z elementami geomorfologii.pdf

     Ćw. teren. - Mineralogia i petrologia.pdf

Moduł D6: Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą.pdf

                 Historia środowiskowa i geoarcheologia.pdf

      • III rok

-semestr V - przedmioty obligatoryjne:

Ekonomia.pdf

Geofizyka.pdf

Geologia inżynierska.pdf

Metody statystyczne w geologii.pdf

-semestr V - przedmioty fakultatywne:

Moduł  E1: Historia środowiskowa i geoarcheologia.pdf

        Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą.pdf

Moduł E2: Economic geology.pdf

        Geologia złóż.pdf

Moduł E3:  Analiza materiału paleontologicznego.pdf

        Gemmologia.pdf

        Metody badań jakości wód i gruntów.pdf

        Minerały skałotwórcze.pdf

Moduł E4:  Principles of tectonics.pdf

        Tektonika.pdf

 

-semestr VI - przedmioty obligatoryjne:

Ćw. teren. - Górnictwo i wiertnictwo.pdf

Ćw. teren. - Kartografia geologiczna.pdf

Górnictwo i wiertnictwo.pdf

Kartografia geologiczna.pdf

-semestr VI - przedmioty fakultatywne:

Moduł F1: Geologia regionalna Polski.pdf

       Regional geology of Poland and Europe.pdf

Moduł F2: Atmosfera i klimat.pdf

       Geomorfologia.pdf

       Gospodarka surowcami mineralnymi w warunkach zrównoważnego rozwoju.pdf

       Gruntoznawstwo.pdf

Moduł F3: Seminarium - Geochemia i geologia środowiskowa.pdf

       Seminarium - Hydrogeologia i geologia inżynierska.pdf

       Seminarium - Mineralogia, petrologia i geochemia.pdf

       Seminarium - Stratygrafia, tektonika, geologia złóż, sedymentologia.pdf