Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9,

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Informacje dla studentów

Egzaminy - sesja letnia 2017/2018 lib-egzaminy-sesja-lato-18-1.xls
Dodatkowy termin testu kwalifikacyjnego na lektoraty dla studentów I roku I stopnia lib-geologia-dodat.-16.03.2018.pdf
Dyżury z-cy dyrektora ds. dydaktycznych w sprawach związanych z zakończeniem semestru i początkiem nowego lib-dyzur-dodatkowy_pocz-sem-letniego-2018.pdf
Dodatkowy dyżur z-cy dyrektora ds dydaktycznych w sprawach związanych z zakończeniem semetru lib-dyzur-dodatkowy_sesja-zimowa-2018.pdf
Egzaminy - sesja zimowa 2017/2018 lib-egzaminy-sesja-zimowa-17_18-2.xlsx
Terminy egzaminów magisterskich w sesji zimowej 2017/2018 lib-terminy-egzaminow-magisterskich-18.doc
Training on health and safety and fire protection available only as an e-learning course lib-bhp-attention-first-year-students-of-academic-year-2017.18-1.docx
Szkolenie BHP i PPOŻ dla studentów i doktorantów lib-szkolenie-bhp-studenci.doktoranci-2017.18.docx
SPOTKANIA INFORMACYJNE dla studentów i doktorantów UWr zainteresowanych wyjazdem na stypendia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/2019 lib-erasmus-plus-plakat_3_kampusy_pol2018-2019.pdf
Dyżur z-cy dyrektora ds. dydaktycznych w sprawach dydaktycznych lib-dyzur-zima-2017.pdf
Dodatkowy dyżur z-cy dyrektora ds. dydaktycznych w sprawach związanych z zakończeniem semestru (warunki, uznania ocen) i początkiem kolejnego (grupy, zajęcia, podziały) lib-dyzur-dodatkowy_wrzesien-2017.pdf
Regulamin rekrutacji Erasmus+ dla kierunków studiów GEOLOGIA, INŻYNIERIA GEOLOGICZNA lib-erasmus-regulamin_ing.pdf