Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Muzeum Geologiczne

strona domowa zakładu

Skład osobowy zakładu:

    e-mail telefon strona www  
kierownik dr Paweł Raczyński 92-10    
prac. techniczny mgr  Anna Setlik 93-27    
prac. techniczny mgr  Joanna Białek 9-327    
prac. techniczny dr  Urszula Kosarewicz 9 327