Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Terminy posiedzeń Rady Instytutu w roku akademickim 2018/2019

Terminy posiedzeń Terminy przesyłania punktów do porządku obrad
05.10.18 -do 28.09.18
09.11.18 -do 31.10.18
07.12.18 -do 30.11.18
11.01.19 -do 04.01.19
01.02.19

-do 25.01.19

01.03.19 -do 22.02.19
05.04.19 -do 29.03.19
10.05.19 -do 30.04.19
07.06.19 -do 31.05.19
06.09.19 -do 30.08.19