Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9,

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Terminy posiedzeń Rady Instytutu w roku akademickim 2017/2018

Terminy posiedzeń     Terminy przesyłania punktów do porządku obrad:

06.10.2017                   -do 29.09.2017

10.11.2017                   -do 03.11.2017

01.12.2017                   -do 24.11.2017

05.01.2018                   -do 29.12.2017

02.02.2018                   -do 26.01.2018

02.03.2018                   -do 23.02.2018

06.04.2018                   -do 30.03.2018

11.05.2018                   -do 04.05.2018

08.06.2018                   -do 01.06.2018

07.09.2018                   -do 31.08.2018