Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9,

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Przewody doktorskie

mgr Monika Ciężka

Tytuł pracy doktorskiej: „Assessing anthropogenic pressure in the Swietokrzyski National Park: A multi-isotope approach from bioindicators'

mgr Artur Pędziwiatr

Tytuł pracy doktorskiej: 'Analiza mobilności niklu i chromu w glebach wytworzonych ze skał ultrazasadowych południowo-zachodniej Polski'

mgr Marta Prell

Tytuł pracy doktorskiej: 'Deterioracja elementów kamiennych w  wybranych zabytkach Wrocławia'

mgr Jan Krawczewski

Tytuł pracy doktorskiej: 'Sedymentacja i paleogeografia permu w północnej części basenu podorlickiego'