Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

XIX Zjazd SGWUWr.

 

Wrocław, 28 grudnia 2016 r.

 

Komunikat

 

Zarząd Stowarzyszenia Geologów Wychowanków Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie statutu SGWUWr. zwołuje XIX Zjazd Stowarzyszenia Geologów Wychowanków Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 28 stycznia 2017r.

Termin Zjazdu zbiega się z 55 rocznicą I Zjazdu SGWUWr. i obchodami na Uniwersytecie Wrocławskim 70 rocznicy nauki i studiów, w tym geologicznych, w polskim Wrocławiu.

Miejsce XIX Zjazdu - Oratorium Marianum oraz sala posiedzeń im. Czekanowskiego w  budynku Antropologicum, ul. Kuźnicza 35 (obok Gmachu Głównego UWr.).

 

Program Zjazdu:

 

1. Oratorium Marianum – Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego

 

10.30-10.50  Rejestracja uczestników

11.00 - Otwarcie Zjazdu

  • Wystąpienie JM. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego - prof. Adama Jezierskiego.
  • Prezentacja zabytkowych organów w Oratorium Marianum.
  • Zwiedzenie Auli Leopoldina, po konserwacji w 2016 r.

11.45 – Referat:

    Jan Koziar (UWr.) -Tensyjny rozwój łuków wysp i aktywnych krawędzi kontynentów.

    Mechanizm szczegółowy.

 

2. Sala im. Czekanowskiego w budynku Antropologicum, ul. Kuźnicza 35

 

13.00 –Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

  • Sprawozdania Zarządu,  Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
  • Dyskusja nad sprawozdaniami. Udzielenie absolutorium.
  • Wybory prezesa i zarządu Stowarzyszenia, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego
  • Wolne wnioski
  • Zakończenie Walnego Zebrania

3.  Stołówka-bar studencki Bazylia pl. Uniwersytecki

 

 

15.00 – obiad zjazdowy (dla tych uczestników, którzy wyrażą zainteresowanie, po wcześniejszym zgłoszeniu i opłaceniu 30 zł).

 

Przypominamy o obowiązku uregulowania składki członkowskiej SGWUWr.  (roczna składka wynosi 20 zł., emeryci -15 zł.).

Konto bankowe: SGWUWr, pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław, PKO BP S.A. IV O/Wrocław,

nr 26 1020 5242 0000 2002 0114 0425

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w Zjeździe i obiedzie w terminie do 17 stycznia 2017r.

na  jeden z adresów:

czeslaw.august@ing.uni.wroc.pl, jakrysia@o2.pl , sgwuwr@o2.pl ,

lub telefonicznie: Czesław August – 500 110 756 lub 71 3759 525, 

Kazimiera Wałachowska 601 571 022.

Informujemy, że komunikat zjazdowy znajduje się na e-stronie: www.ing.uni.wroc.pl/aktualności.                                                     

 

Zgłoszenie udziału w XIX Zjeździe SGWUWr.

 

 Za Zarząd SGWUWr.

 

Sekretarz Stowarzyszenia Skarbnik Stowarzyszenia p.o. Prezes Stowarzyszenia
Kazimiera Wałachowska Aleksandra Kaniewska Czesław August