Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

 14.01.2017
odczyty z cyklu 'Tajemnice Ziemi i Wszechświata'
dr hab. Jakub Kierczak
'Archeometalurgia - pole do popisu dla geologa'

 

 

Archeologia i metalurgia to na pozór odległe od siebie dyscypliny należące do odrębnych obszarów nauki. Jednak badania naukowe mające na celu odtworzenie historii otrzymywania metali z rud łączą w pewien sposób te dyscypliny. Połączenie to jest możliwe przede wszystkim dzięki zastosowaniu metod analitycznych wykorzystywanych m.in. w geologii. Prezentowany wykład ma na celu przedstawienie związków geologii z archeologią oraz odpowiedź na pytanie jakie informacje na temat dawnych technologii przetopu rud metali można uzyskać badając produkty uboczne procesu metalurgicznego.