Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Zakład Geologii Fizycznej

strona domowa zakładu

Skład osobowy zakładu:

    e-mail telefon strona www  
kierownik dr hab. Jacek Szczepański, prof.nadzw. UWr. 93-59 www   
prof. emerytowany prof. dr hab.  Teresa Oberc-Dziedzic 94-49    
adiunkt dr  Dawid Białek 94-53    
adiunkt dr  Stanisław Madej 94-53    
adiunkt dr  Elżbieta Słodczyk  94-55    
adiunkt dr  Waldemar Sroka 94-51    
st. wykładowca dr  Leszek Kurowski 94-48    
doktorant mgr  Marcin Goleń 94-63    
doktorant mgr  Piotr Słomski 94-48  
doktorant mgr Michał Słotwiński    
doktorant mgr Maciej Maciejewski