Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Zakład Geologii Stosowanej, Geochemii i Gospodarki Środowiskiem

Skład osobowy zakładu:

    e-mail telefon strona www  
kierownik prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek, prof. zw. 92-02, 328-89-24    
prof. emerytowany prof. dr hab.  Andrzej Jasiński      
adiunkt dr  Marta Jakubiak 92-22    
adiunkt dr  Adriana Trojanowska-Olichwer 92-22    
adiunkt dr  Wojciech Drzewicki 92-36    
adiunkt dr Łukasz Pleśniak 95-52    
techniczny mgr  Janusz Krajniak 92-36    
doktorant mgr  Dawid Hamryszczak