Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Zakład Geologii Strukturalnej i Kartografii Geologicznej

Skład osobowy zakładu:

    e-mail telefon strona www  
kierownik prof. dr hab. Paweł Aleksandrowski, prof. nadzw. 92-29    
prof. emerytowany prof. dr. hab. Michał Mierzejewski 92-26    
adiunkt dr  Stanisław Burliga 92-95    
adiunkt dr  Artur Sobczyk 92-35    
adiunkt dr hab.  Jurand Wojewoda 93-78 www   
prac. techniczny mgr  Aleksandra Błaszczyk  92-30 sekretariat   
doktorant mgr  Aleksander Kowalski
doktorantka mgr Małgorzata Makoś  
doktorant mgr Mateusz Pitura
doktorant mgr Dominik Sokalski