Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Zakład Gospodarki Surowcami Mineralnymi

Strona domowa zakładu

 

Skład osobowy zakładu:

    e-mail telefon strona www  
kierownik prof. dr hab. Andrzej Solecki, prof. nadzw. 93-44    
prof. emerytowany prof. dr hab.  Irena Wojciechowska 93-70    
adiunkt dr hab.  Antoni Muszer 94-81    
adiunkt dr  Dagmara Tchorz-Trzeciakiewicz 94-88    
adiunkt dr Piotr Wojtulek   94-36    
st. wykładowca dr  Wojciech Śliwiński 94-36    
doktorant mgr  Marcin Kania
doktorant mgr Paweł Kurzydło