Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Zakład Hydrogeologii Podstawowej

strona domowa zakładu

Skład osobowy zakładu:

    e-mail telefon strona www  
kierownik prof. dr hab. Stanisław Staśko, prof. zw. 92-14    
adiunkt dr  Sebastian Buczyński 92-88 www   
adiunkt dr hab.  Robert Tarka 92-08 www   
adiunkt dr  Magdalena Modelska 92-17    
adiunkt dr  Tomasz Olichwer 92-17 cv pl,
cv eng 
 
asystent dr  Marek Wcisło 92-55    
prac. techniczny   Małgorzata Bednarz 93-26 sekretariat 
doktorant mgr Marek Błachowicz