Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Zakład Mineralogii i Petrologii

strona domowa zakładu

Skład osobowy zakładu:

    e-mail telefon strona www  
kierownik dr hab. Marek Awdankiewicz, prof.nadzw. UWr. 92-91 www   
prof. emerytowany prof. dr hab.  Andrzej Grodzicki 92-03    
prof. emerytowany prof. dr hab.  Michał Sachanbiński 94-43    
profesor dr hab. Piotr Kazimierz Gunia, prof. nadzw. UWr. 92-90    
adiunkt dr  Grzegorz Gil 94-41    
adiunkt dr  Joanna Kostylew 92-82    
adiunkt dr  Adam Szuszkiewicz 94-43    
adiunkt dr  Krzysztof Turniak 9-443    
prac. techniczny mgr  Jacek Ćwiąkalski 95-26,92-04    
prac. techniczny mgr  Małgorzata Domaradzka 93-52, 92-04    
prac. techniczny mgr  Maria Kochel 95-25 sekretariat   
prac. techniczny dr  Marta Prell 92-44