Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Zakład Petrologii Eksperymentalnej

strona domowa zakładu

Skład osobowy zakładu:

    e-mail telefon strona www  
kierownik prof. dr hab. Jacek Puziewicz, prof. zw. 92-11 www   
profesor dr hab. Maciej Górka, prof. nadzw. UWr 95-67 www  
profesor dr hab.  Jakub Kierczak, prof. nadzw. UWr 95-67 www   
profesor dr hab.  Anna Pietranik, prof. nadzw. UWr 92-96 www   
adiunkt dr Wojciech Bartz 92-05 www   
adiunkt dr Magdalena Matusiak-Małek 92-05 www   
asystent dr Anna Potysz 92-96 www   

prac. techniczny

mgr Anna Kukuła 92-23    
doktorant mgr Katarzyna Kądziołka  92-23    
doktorant mgr Małgorzata Ziobro  92-23    
doktorant mgr Arkadiusz Przybyło