Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9,

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Zakład Petrologii Eksperymentalnej

strona domowa zakładu

Skład osobowy zakładu:

    e-mail telefon strona www  
kierownik prof. dr hab. Jacek Puziewicz, prof. zw. 92-11 www   
profesor dr hab. Maciej Górka, prof. nadzw. UWr 95-67 www  
adiunkt dr  Wojciech Bartz 92-05 www   
adiunkt dr hab.  Jakub Kierczak 95-67 www   
adiunkt dr  Magdalena Matusiak-Małek 92-05 www   
adiunkt dr hab.  Anna Pietranik 92-96 www   
asystent dr Anna Potysz 92-96 www   

prac. techniczny

mgr Anna Kukuła 9-223    
doktorant mgr  Mateusz Ćwiek 92-96    
doktorant mgr Katarzyna Kądziołka      
doktorant mgr Małgorzata Ziobro