Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
 • Nowe plany zajęć  
 • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Aktualności

20.03.2023

UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2022/23

Obowiązkowe szkolenie wstępne bhp

Nabór międzysemestralny

 

Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na platformie e-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim.

Szkolenie będzie dostępne w terminie : od 15 do 30 marca 2023 r.

Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów Rejestracja i przebieg szkolenia:

 1. Wejdź na stronę: https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/view.php?id=251438
 2. Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP23PL
 3. Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie. Zwróć uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów.
 4. Po ukończeniu testu sprawdź swoją ocenę!

Pomoc techniczna : cko@uwr.edu.pl

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89


10.03.2023


07.03.2023


 17.02.2023

Zapraszamy do udziału w warsztatach podnoszących kompetencje kartograficzno-geochemiczno-mineralogicznych studentów kierunków Geologia, Inżynieria geologiczna i Ochrona środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022''

„The Wrocław Workshop of Geology III” Pomorze

 

8-12 maja 2023

 

Zapraszamy do składania dokumentów do dnia 20.03.2022 w Dziekanacie WNZKŚ

 

 1. Ogłoszenie - warsztaty podnoszące kompetencje
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Załącznik nr 1 - Deklaracja
 4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu
 5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Dane Osobowe
 6. Komisja Rekrutacyjna
 7. Regulamin dodatkowych form wsparcia szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne dla studentów

 

10.02.2023


 10.02.2023


27.01.2023


 

26.01.2023


16.01.2023


 

13.01.2023

 

        


12.01.2023

Tajemnice Ziemi i Wszechświata XXI

'Analizy izotopowe - narzędzie detektywa w badaniach środowiskowych'

 

Chcecie pobawić się z nami w detektywów? Już niebawem będzie ku temu świetna okazja podczas naszego kolejnego popularnonaukowego wykładu z cyklu Tajemnice Ziemi i Wszechświata, który wygłosi dr hab. Dominika Lewicka-Szczebak z naszego Zakładu Geologii Stosowanej, Geochemii i Gospodarki Środowiskiem.

Będziemy rozmawiać o izotopach! Wiemy, że wiele z podstawowych pierwiastków wchodzących w skład wód, gleb, powietrza, skał czy organizmów żywych zawiera różne izotopy, czyli atomy różniące się masą, ale mające identyczne właściwości chemiczne. Różnice w zawartości różnych izotopów w poszczególnych próbkach są jak ich charakterystyczny odcisk palca. Dzięki nim dostajemy dodatkową informację o danej substancji, zaglądamy bardziej w głąb jej struktury i możemy z niej „wyczytać” pochodzenie tej substancji lub zidentyfikować procesy, jakie miały wpływ na jej przemiany. Niczym detektyw możemy np.  rozróżnić zanieczyszczenia wód pochodzące z działalności człowieka od substancji naturalnych,  prześledzić migracje ptaków lub miejsca zamieszkania ludzi, określić jakie temperatury panowały w dalekiej przeszłości, wykryć fałszerstwa przy produkcji żywności, czy nawet zidentyfikować sztuczne substancje dopingowe we krwi człowieka.
 
Na wykładzie dr hab. Dominiki Lewickiej-Szczebak pt.: „Analizy izotopowe – narzędzie detektywa w badaniach środowiskowych: poznamy, jak działa to detektywistyczne narzędzie i rozpracujemy poszczególne „kryminalne” zagadki z szerokiego zakresu badań przyrodniczych.
Wykład odbędzie się w dniu 21.01.2023 o godzinie 10:00 w sali 503 przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu i zdalnie w aplikacji Teams - link do wykładu.

02.01.2023


 13.12.2022

Tajemnice Ziemi i Wszechświata XXI

'Skarby Dolnego Śląska - gdzie poszukiwać minerałów?'

Minerały i skały towarzyszyły ludzkości od samego początku. Od ponad dwóch milionów lat człowiek wykorzystywał narzędzia kamienne i zachwycał się pięknem minerałów. Z czasów epoki kamienia podstawowym surowcem do wyrobu narzędzi był krzemień, ale zdarzały się również wyroby np. z nefrytu. W epoce metali ludzie nauczyli się rozpoznawać, poszukiwać i przetapiać rudy cyny, miedzi i żelaza. Wiele ciekawych i ważnych miejsc występowania minerałów na Dolnym Śląsku zawdzięcza swoje odkrycie dzięki rozwojowi górnictwa i hutnictwa, którego początki na tych obszarach sięgają XIII wieku. Podczas wykładu pt. „Skarby Dolnego Śląska – gdzie poszukiwać minerałów” dr Stanisław Madej zabierze słuchaczy w najciekawsze i najbardziej znane miejsca, z których pochodzą piękne i cenione okazy minerałów. Skarby te zdobią muzealne gabloty oraz kolekcje poszukiwaczy minerałów. Także powiemy sobie o budowie geologicznej i historii danego miejsca. Również nie zabraknie rozważań nt. genezy omawianych minerałów. 
Wykład odbędzie w formie hybrydowej w sobotę, 17.XII o godzinie 10:00 w Sali 503 Instytutu Nauk Geologicznych, pl. M. Borna 9.

 

Link do spotkania


25.11.2022

 


 

22.11.2022


 22.11.2022

 


 05.11.2022

Tajemnice Ziemi i Wszechświata XXI

'Jaka piękna katastrofa! Skąd się wzięły wulkany w Europie i czy mogą nam narobić (jeszcze więcej) kłopotów?'

 

Wulkany od początku ludzkości wpływały na jej rozwój – dawały żyzne gleby, źródła geotermalne i inspirowały do przemyśleń o świecie podziemnych bogów. Doprowadzały jednak też do olbrzymich katastrof, a nawet zagład całych cywilizacji. W dzisiejszej Europie wydaje się nam, że jesteśmy zabezpieczeni przed katastrofami spowodowanymi przez wulkany – są obstawione czujnikami drgań i ciągle monitorowane przez satelity. Czy jednak na pewno jesteśmy chronieni przed wybuchami złości boga Wulkana? I czy wszystkie wulkany Europy tworzą dymiące stożki, z daleka ostrzegające o swojej potędze? O znanych i nieznanych wulkanach Europy oraz o przykrych niespodziankach, jakie mogą nam szykować opowie dr hab. Magdalena Matusiak-Małek w trakcie wykładu pt. „Jaka piękna katastrofa! Skąd się wzięły wulkany w Europie i czy mogą nam narobić (jeszcze więcej) kłopotów?”. Wykład odbędzie w formie hybrydowej w sobotę, 19.XI o godzinie 10:00 w Sali 503 Instytutu Nauk Geologicznych, pl. M. Borna 9.

 

Link do spotkania


 

01.11.2022


 

05.10.2022


25.10.2022


 

 05.10.2022

Tajemnice Ziemi i Wszechświata XXI

Wykład 'Kamieni szlachetnych zapis w kulturze'

 

Zapraszamy na wykład mgr. Antoniego Stryjewskiego pt. „Kamieni szlachetnych zapis w kulturze”, który odbędzie się w sobotę, 15 października w sali 503 Instytutu Nauk Geologicznych UWr.

 

Wykład prezentuje wiedzę o minerałach oraz innych wytworach przyrody, określanych jako kamienie szlachetne. Kamienie te wpisują się swym wyglądem w różnorodne kanony piękna ukształtowane we wszystkich kręgach kulturowych ludzkości. Człowiek na przestrzeni dziejów obdarzał je swoimi estetycznymi zachwytami i nieposkromionymi pragnieniami posiadania. Przypisywał też im nadzwyczajne właściwości oraz oddziaływania w sferze ciała i ducha. Kamienie szlachetne stały się więc ważnym podmiotem kultury materialnej i duchowej człowieka.

Uzupełnieniem wykładu będzie prezentacja podręcznej kolekcji okazów kamieni szlachetnych.

 

Wykład odbędzie się w formie hybrydowej.

Link do spotkania.

  


 04.10.2022

Uwaga studenci I roku

Proszę zapoznać się z instrukcją logowania do szkolenia BHP

 

Instrukcja logowania BHP

Login instruction for initial health and safety training


 03.10.2022

Uwaga! Studenci kierunków Geologia, Inżynieria geologiczna, Ochrona środowiska – przedłużamy do 13.10.2022 rekrutację na wizytę studyjną podnoszącą kompetencje zawodowe (górnictwo, geologia i ochrona środowiska obszarów górniczych), komunikacyjne, analityczne i interpersonalne studentów kierunków Geologia, Inżynieria geologiczna i Ochrona środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022''

„Wizyta studyjna w zakładach górniczych Kujaw”

20 – 21 października 2022

 

Do rekrutacji zapraszamy również Studentów II i III roku studiów I stopnia
Geografii, Turystyki
Gospodarki przestrzennej

 

Poniżej znajdują się dokumenty wymagane do udziału w wydarzeniu.

 


 22.09.2022

 

Wczoraj wieczorem dotarła do nas tragiczna wiadomość ze słowackich Tatr, gdzie w wyniku oberwania się pokrywy śnieżnej doszło do wypadku, w którym zginęli przebywający tam Roksana Knapik razem z mężem, Andrzejem Sokołowskim. Roksana była absolwentką i wielką przyjaciółką naszego Instytutu. Jest autorką licznych prac naukowych dotyczących m.in. Karkonoszy, przez wiele lat była członkinią Zarządu i sekretarzem naszego Stowarzyszenia Geologów Wychowanków Uniwersytetu Wrocławskiego. Rodzinie i przyjaciołom Roksany składamy wyrazy głębokiego współczucia. R.I.P.

 


 19.09.2022


 24.06.2022

Serdecznie zapraszamy do rekrutacji na Studia Podyplomowe z Geoturystyki, które planujemy uruchomić w roku akademickim 2022/2023 w naszym Instytucie. Studia te są naszą nową propozycją dydaktyczną, adresowaną do osób pracujących lub chcących podejmować działalność w branży turystycznej, które ukończyły studia I stopnia (6 poziom kwalifikacji PRK).

 

Nasza oferta jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców: zarówno osób, które miały wcześniej styczność z geologią (na przykład do absolwentów studiów geologicznych, geograficznych, turystycznych) oraz tych, którzy nie mieli dotąd żadnych doświadczeń w tej dziedzinie.

 

Rekrutacja trwa do 14 października 2022 r.! Wszelkie informacje o zapisach są dostępne na stronie: 

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/geoturystyka-studia-podyplomowe

 

 

 


18.05.2022

Dostęp do tytułów wydawnictwa Cambridge University Press

Uniwersytet Wrocławski otrzymał dwumiesięczny dostęp (do 16 lipca) do ponad tysiąca tytułów podręczników akademickich Cambridge University Press. Wśród nich 70 pozycji dotyczy nauk o Ziemi i środowisku. 

 

Link do pełnego ogłoszenia oraz do listy tytułów. 


20.12.2021

Rocznik Instytutu Nauk Geologicznych A.D. 2021

 

Zachęcamy do zapoznania się z Rocznikiem ING podsumowującym działalność Instytutu w 2021 roku.

   


05.10.2021

Nowy przedmiot - MBA w geologii i ochronie środowiska

 

Zapraszamy wszystkich studentów do zapoznania się z sylabusem nowego przedmiotu, możliwego do realizacji na różnym etapie studiów.

     


10.09.2020

Informacje dotyczące zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie epidemii COVID-19

   


Informacje: 

Harmonogram giełd minerałów w Polsce w r. 2022

  
W ramach Projektu Złotoryjskiego budżetu Obywatelskiego w Złotoryi, prof. Andrzej Grodzicki został uhonorowany w Alei Złotych Ludzi

 

Zdjęcia z uroczystości nadania sali 220 imienia prof. dr. Józefa Oberca

 

Zdjęcia z uroczystości wręczenia naszym absolwentom dyplomów ukończenia studiów

 

 Zdjęcia z uroczystości wręczenia prof. Alfredowi Majerowiczowi nagrody
Ministra Środowiska - 'Geologia 2016' w kategorii Dorobek wynikający z
własnej pracy twórczej

 

Reportaże i filmy dokumentalne:
PROFESOR WROCŁAW - JÓZEF ZWIERZYCKI