Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Aktualności

    


15.10.2020

 

Wykład dla szkół z cyklu 'Tajemnice Ziemi i Wszechświata'

 

Susze i ich odzwierciedlenie w zasobach wód podziemnych

dr hab. Sebastian Buczyński i prof. Stanisław Staśko

Instytut Nauk Geologicznych UWr

 

Wykład odbędzie się w dniu 17.10.2020 o godzinie 10:00 w formie zdalnej poprzez platformę Skype.

Użyj linku poniżej, aby dołączyć do spotkania.

 

Susze - wykład on-line (Skype)


07.10.2020

 

Posiedzenie naukowe ING UWr

 

Porowatość w materii organicznej – rozwój, znaczenie i metody badań

 

dr Grzegorz Lis
Zakład Gospodarki Surowcami Mineralnymi, ING UWr

 

piątek, 9 października 2020, godz. 12:00

    


24.09.2020

Uwaga! Kandydaci przyjęci na I rok studiów I, II stopnia i szkoły doktorskiej - ELEKTRONICZNE ŚLUBOWANIE

  


16.09.2020

Zarządzenie Dziekana w sprawie szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego i kształcenia na odległość

Załącznik do Zarządzenia

 


10.09.2020

Szczepienia przeciwko grypie dla pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

  


10.09.2020

Informacje dotyczące zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie epidemii COVID-19

  


10.09.2020

Zasady kształcenia na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2020/21

 


Informacje:

 

Harmonogram giełd minerałów w Polsce w r. 2020

  
W ramach Projektu Złotoryjskiego budżetu Obywatelskiego w Złotoryi, prof. Andrzej Grodzicki został uhonorowany w Alei Złotych Ludzi

 

Zdjęcia z uroczystości nadania sali 220 imienia prof. dr. Józefa Oberca

 

Zdjęcia z uroczystości wręczenia naszym absolwentom dyplomów ukończenia studiów

 

 Zdjęcia z uroczystości wręczenia prof. Alfredowi Majerowiczowi nagrody
Ministra Środowiska - 'Geologia 2016' w kategorii Dorobek wynikający z
własnej pracy twórczej

 

Reportaże i filmy dokumentalne:
PROFESOR WROCŁAW - JÓZEF ZWIERZYCKI