Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Aktualności


12.06.2020

Kandydaci na stanowiska kierownicze w Instytucie Nauk
Geologicznych 

 

Regulamin wyborów dyrektora ING


 

Założenia programowe - Założenia programowe kandydatki na dyrektora ING
-  prof. Anny Pietranik

 

Życiorys - Życiorys naukowy kandydatki na dyrektora ING  - prof. Anny
Pietranik


 28.05.2020

Komunikat Dziekana w sprawie godziń dziekańskich

  


28.05.2020

Zarządzenie Dziekana w sprawie procedur bezpieczeństwa na terenie obiektów wydziałowych

  


 27.05.2020

Zarządzenie Dziekana w sprawie warunków zakończenia roku akademickiego 2019/2020 na studiach I i II stopnia oraz studiach doktoranckich

 

Informacje dotyczące zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym

 

Komunikat 1 | Komunikat 2 | Plan zajęć

  


27.04.2020

Zarządzenie Dziekana w sprawie realizacji procesu dydaktycznego na WNZKŚ w okresie ograniczeń związanych z COVID-19

 

 


27.04.2020

Zarządzenie Dziekana w sprawie realizacji procesu dydaktycznego na WNZKŚ w okresie ograniczeń związanych z COVID-19

 


18.03.2020

UWAGA Studenci!

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, proces dydaktyczny w ING będzie realizowany w formie zdalnej.

 

Zapoznaj się z listą wykładów i zajęć prowadzonych zdalnie

 

Wykaz zajęć dodatkowych: 
Lista 1 | Lista 2 | Lista 3 | Lista 4 | Lista 5

 

Zarządzenie Dziekana WNZKŚ

 


02.03.2020

Posiedzenie naukowe ING 

 

dr hab. Maciej Górka prof. UWr, dr Wojciech Bartz, Alisa Skuridina, dr Anna Potysz 

Instytut Nauk Geologicznych UWr

 

Ocena wpływu kompleksu górniczo-hutniczego JSC Almalyk MMC,
(Olmaliq, Uzbekistan) na lokalne środowisko przy użyciu bioindykatora Populus nigra 'Italica' 

 

6 marca 2020 r., godz. 12.00

ING UWr, sala 220, Pl. Maksa Borna 9, II piętro

 


02.03.2020

UWAGA!

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju,

odczyt dr W.Śliwińskiego (18.03) nie odbędzie się.

 

Odczyt Oddz. Dolnośl. PTPNoZ 

 

dr Wojciech Śliwiński

Instytut Nauk Geologicznych UWr

 

Czy zmierzch górnictwa? (cz.II)

 

18 marca 2020 r., godz. 16.00

Muzeum Mineralogiczne UWr, ul. Cybulskiego 32-34

 

 


10.10.2018

Wersja edukacyjna pakietu MICROSTATION dla studentów WNZKŚ oraz szkolenie z obsługi programu


Informacje:

 

Harmonogram giełd minerałów w Polsce w r. 2020

 
W ramach Projektu Złotoryjskiego budżetu Obywatelskiego w Złotoryi, prof. Andrzej Grodzicki został uhonorowany w Alei Złotych Ludzi

 

Zdjęcia z uroczystości nadania sali 220 imienia prof. dr. Józefa Oberca

 

Zdjęcia z uroczystości wręczenia naszym absolwentom dyplomów ukończenia studiów

 

 Zdjęcia z uroczystości wręczenia prof. Alfredowi Majerowiczowi nagrody
Ministra Środowiska - 'Geologia 2016' w kategorii Dorobek wynikający z
własnej pracy twórczej

 

Reportaże i filmy dokumentalne:
PROFESOR WROCŁAW - JÓZEF ZWIERZYCKI