Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
 • Nowe plany zajęć  
 • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych

 

Kontakt, pracownicy

Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych ul. Cybulskiego 38, 50-205 Wrocław

Tel. 71 375 92 48

dr Halina Czernianin   kustosz dyplomowany          halina.czernianin@uwr.edu.pl

mgr Kacper Lis   młodszy bibliotekarz     kacper.lis@uwr.edu.pl

 

Godziny otwarcia

 

poniedziałek – piątek   9.00 – 15.00

 

Pliki do pobrania:

 

UWAGA!

Procedura zachowania bezpieczeństwa w bibliotece

 • Informujemy, że każdy użytkownik zainteresowany skorzystaniem z czytelni i wypożyczalni zobowiązany jest do posiadania maseczki ochronnej i rękawic lateksowych.
 • Przy wejściu do biblioteki należy założyć maseczkę, zdezynfekować ręce i założyć rękawice.
 • W czytelni może przebywać jednocześnie 12 osób.
 • Zwracane książki podlegają kwarantannie przez okres dwóch tygodni.
 • Zalecamy wcześniejsze wypełnienie rewersów na zamówione książki i wysłanie ich pocztą elektroniczną. Pobierz DRUK rewersu.
 • Istnieje możliwość odesłania pocztą zaległych woluminów na adres:

  Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych, ul. W. Cybulskiego 38, 50-205 Wrocław

 •  Biblioteka nie przewiduje kar za przetrzymywanie książek. 

 

Historia biblioteki i profil zbiorów

 

Biblioteka Geologii powstała  wraz z powołaniem do życia Instytutu Nauk Geologicznych (1 X 1967 r.). Rozpoczęto wówczas prace nad zabezpieczeniem, scaleniem i skatalogowaniem głównie poniemieckich książek i czasopism, rozproszonych dotąd po działających wcześniej  katedrach geologiczno-mineralogicznych. Zbiory te ( około 5000 woluminów) stanowią obecnie unikatową kolekcję dzieł geologicznych, wydanych od początku XIX wieku – po rok 1945. Jednocześnie usilnie gromadzono wydawane współcześnie książki i czasopisma z zakresu nauk o ziemi, początkowo tylko polskie, a potem także rosyjskie, angielskie i francuskie, tworząc tym samym niezbędną dla dydaktyki bazę naukową. W roku 1999  Biblioteka ING została przeniesiona do nowego obiektu, charakterystycznej rotundy i zajęła pomieszczenia o łącznej powierzchni 360 m kw. W tym samym roku wcielono do BING instytutowe zbiory kartograficzne w liczbie około 7000 jednostek inwentarzowych. Najogólniej można je podzielić na dwie grupy map: dawne, niemieckie z XIX i początku XX wieku oraz wydane w Polsce po roku 1945 (mapy Sudetów i przedpola od kilku lat dostępne są również w formie elektronicznej). Obecnie księgozbiór BING liczy około 60000 wol.,  w tym ponad 300 tytułów czasopism polskich i zagranicznych. W czytelni liczącej 40 miejsc, znajdują się 4 stanowiska komputerowe, studenci i pracownicy mają dostęp do elektronicznych baz czasopism polskich i zagranicznych. Ponadto rejestrowane w Bibliotece od 2006 r. publikacje naukowe pracowników i doktorantów ING dostępne są w ogólnouczelnianej bazie „ Bibliografia Publikacji Pracowników i Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego”.

 

Tematyka

geologia – zagadnienia ogólne

geologia historyczna

paleontologia

geologia regionalna

geologia strukturalna

kartografia geologiczna

hydrogeologia

geologia inżynierska

nauki mineralogiczne

geochemia

geofizyka

wybrane pozycje dotyczące nauk pokrewnych takich jak; geografia, gleboznawstwo, hydrologia, ochrona środowiska

 

Katalogi

Katalogi kartkowe:

 • alfabetyczny książek,
 • systematyczny książek,
 • alfabetyczny czasopism.

Katalogi komputerowe:

1. Czasopisma elektroniczne

2. Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej zasób biblioteki ING –sygn. Glg 

3. Baza publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

4. Bazy danych dostępne w bibliotece w serwisie BU

5. Katalog czasopism bibliotek specjalistycznych

6. Katalogi zbiorów Kartograficznych

 • Państwowy Instytut Geologiczny Biblioteka Geologiczna
 • Katalogi Biblioteki PIG
 • Bibliografia geologiczna Polski

Stanowiska komputerowe dla użytkowników, dodatkowe usługi

W bibliotece znajdują się trzy stanowiska komputerowe dostępne dla czytelników, które są podpięte do sieci w domenie uniwersyteckiej i pozwalają na korzystanie z międzynarodowych baz danych czasopism,  jest też dostęp do sieci WI-FI

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię międzybiblioteczną dla pracowników i studentów Instytutu.

Regulamin korzystania ze zbiorów.

 

Dostęp do IBUK LIBRA

Darmowy dostęp do książek w ramach platformy IBUK Libra jest możliwy z sieci Uczelni, przez serwer PROXY albo za pośrednictwem kodu PIN.

 

Wykaz tytułów dostępnych w ramach umowy