Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Dyrekcja instytutu

Dyrektor

dr hab. Anna Pietranik, prof. UWr.

Godziny przyjęć:

poniedziałek 10.00-10.30

środa 10.00-10.30


Zastępca Dyrektora ds. naukowych

dr Adriana Trojanowska-Olichwer

Godziny przyjęć: wtorek 12.00-12.30


Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

dr Magdalena Modelska

Godziny przyjęć: czwartek 9.00-9.30

dyżur dydaktyczny: poniedziałek 13.15-14.15


Zastępca Dyrektora ds. ogólnych

dr Wojciech Drzewicki

Godziny przyjęć: piątek 10.30-11.00