Uniwersytet Wrocławski

Institute of Geological SciencesUniversity of Wrocław

Prezentacja graficzna

Institute of Geological Sciences

 

Pl. Maksa Borna 9
50-204 Wrocław, Poland


NIP: 896-000-54-08
tel. (+48) 71 321-10-76
fax. (+48) 71 375-93-71

 

sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Emeritus professors

Uwaga: aby zrealizować połączenie spoza instytutu
należy przed numerem wewnętrznym wybrać prefix 375.

 

prof. dr hab.

Franciszek

Czechowski

e-mail

prefix + 95-49

   

prof. dr hab.

Andrzej

Grodzicki

e-mail

prefix + 92-03

   

prof. dr hab.

Andrzej

Jasiński

e-mail

prefix +

   

dr hab.

Teresa

Kuszell, prof. nadzw. UWr.

e-mail

prefix + 95-28

   

dr hab. prof.

Michał

Mierzejewski

e-mail

prefix + 92-26

   

prof. dr hab.

Teresa

Oberc-Dziedzic

e-mail

prefix + 94-49

   

prof. dr hab.

Michał

Sachanbiński

e-mail

prefix + 94-43

   

prof. dr hab.

Irena

Wojciechowska

e-mail

prefix + 93-70