Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Emerytowani Profesorowie

 

prof. dr hab.

Franciszek

Czechowski

e-mail  

prof. dr hab.

Andrzej

Grodzicki

e-mail  

Dr hab.  

Krystyna  

Choma-Moryl, prof. UWr

   

prof. dr hab.

Andrzej

Jasiński

   

dr hab.

Teresa

Kuszell, prof. UWr

e-mail  

prof. dr hab.

Michał

Mierzejewski

e-mail  

prof. dr hab.

Teresa

Oberc-Dziedzic

e-mail  

prof. dr hab.

Michał

Sachanbiński

e-mail  `  

 

Emerytowani Dydaktycy

 ​

Dr   Czesław   August  
Dr    Roman   Gotowała  
Dr    Andrzej   Hałuszczak  
Dr doc.   Joanna   Haydukiewicz  
Dr   Halina   Kryza  
Dr   Krystyna   Klimas  
Dr    Leszek   Kurowski
Dr   Lech   Poprawski
Dr   Adam   Szynkiewicz  
Dr   Wojciech   Śliwiński
Dr hab. Jurand Wojewoda