Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Goście / Visitors

prof. Sigitas Radzevicius Uniwersytet Wileński, Litwa 06.05.2021 - 30.04.2023    
prof. Gregory D. Hoke Syracuse University, USA 06.07.2020 - 30.04.2023