Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

WAŻNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZYJĘTYCH  NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU GEOLOGIA

 

Przyjęci na studia II stopnia kierunku Geologia proszeni są o bezzwłoczne złożenie w sekretariacie Instytutu Nauk Geologicznych deklaracji wyboru  specjalności, modułów oraz przedmiotów fakultatywnych, które będą realizować na studiach magisterskich.

 

Uwaga!!! Deklaracje można również złożyć wcześniej, tuż po zarejestrowaniu w systemie IRKa. Deklaracje można wysłać mailem na adres adam.wojtyna@uwr.edu.pl

Program studiów, sylabusy przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych dostępne są na stronie www Instytutu www.ing.uni.wroc.pl w zakładce Studia i plan zajęć – Geologia studia II stopnia -  magisterskie.

 

Prosimy również nowych studentów o jak najszybsze zapoznanie się z proponowanymi tematami prac dyplomowych i złożenie deklaracji wyboru pracy magisterskiej.

Wszystkich informacji w tej sprawie udziela Pan Adam Wojtyna w sekretariacie Instytutu

 

Instytut Nauk Geologicznych
pl. M. Borna 9, pokój 204 - Sekretariat, II p. Wrocław
tel. 71 375 95 71

adam.wojtyna@uwr.edu.pl