Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Informacje dla studentów

Dyżur dydaktyczny - początek semestru zimowego 2022/2023 lib-dyzur-dydaktyczny_pocz-sem-zimowego-2022_2023.pdf
Instrukcja logowania na szkolenie BHP (nabór międzysemestralny) 17.03.2022 lib-ogloszenie-i-instrukcja-logowania-szkolenie-bhp-wiosna-2022uwaga-studenci-i-roku.pdf
Komunikat Dziekana w sprawie zdalnego nauczania na WNZKŚ (09-12-2021) lib-komunikat-3_2021_zajecia-zdalne-1.pdf
OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE Z BHP - Studenci I roku studiów I i II stopnia oraz Szkoły lib-ogloszenie-i-instrukcja-logowania-szkolenie-bhp-zima-2021uwaga-studenci-i-roku-22-09-2021.pdf
Training on health and safety and fire protection - Applied Geosciences lib-attention-first-year-students-of-academic-year-2021.22-22-09-2021.pdf
Szkolenia dla studentów I roku lib-zaproszenia-na-szkolenia-_kd_ide.pdf
Lektoraty I st. 2021-2022 lib-wnzks_lektoraty-i-st-2021-2022.pdf
Lektoraty II st. 2021-2022 lib-wnzks_lektoraty-ii-st-2021-2022.pdf
Język obcy - dodatkowe terminy testów kwalifikacyjnych lib-jezyk-obcy-dodatkowe-terminy-testow-kwalifikacyjnych.pdf
UWAGA! I rok GEOLOGII - TESTY Z JĘZYKA OBCEGO! lib-jezyk-obcy-studia-i-stopnia-geologia-test.pdf
Język obcy - studia I stopnia INŻYNIERIA GEOLOGICZNA lib-jezyk-obcy-studia-i-stopnia-inzynieria-geologiczna-1.pdf
Język obcy - studia I stopnia GEOLOGIA lib-jezyk-obcy-studia-i-stopnia-geologia.pdf
Język obcy - studia II stopnia GEOLOGIA lib-jezyk-obcy-studia-ii-stopnia-geologia.pdf
Procedura złożenia pracy dyplomowej magisterskiej lib-dyplomowanie-ii-stopien-2020.pdf
Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+ lib-zapisy-na-b2-semestr-3-na-sem.-zimowy2020.2021.pdf
Test kawlifikacyjny - język obcy I rok GEOLOGII lib-test-kawlifikacyjny-jezyk-obcy-i-rok-geologii.pdf
Stypendia wyjazdowe dla studentów z programu CEEPUS lib-ceepus-info-2019.pdf
I rok Istopień IG - informacje doyczące rozpoczęcia ćwiczeń z przedmiotu 'Podstawy geodezji' lib-podst-geodezji_informacje-wstepne.pdf
I rok Istopień IG - miejsce pomiarów (przedmiot 'Podstawy geodezji') lib-miejsce-pomiarow-mapa.pdf
Informacja o ubezpieczeniach NNW i OC dla studentów i doktorantów lib-ubezpieczenie-nnw-i-oc.pdf