Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Inżynieria geologiczna - studia 1 stopnia - inżynierskie

Program studiów i organizacja zajęć

I rok studiów inżynierskich

 Deklaracja wyboru przedmiotów fakultatywnych

Opisy ćwiczeń terenowych

II rok studiów inżynierskich

III rok studiów inżynierskich

7 semestr studiów inżynierskich

Informacje dla studentów kończących studia inżynierskie oraz kandydatów na studia magisterskie

 

Treści programowe (sylabusy)