Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Pokoje gościnne ING

dostępny jest do dyspozycji ING pokój gościnny na pl. M. Borna (nr 508). Korzystanie z pokoju przez gości Instytutu jest odpłatne. Dyrekcja ING ustaliła następujące zasady korzystania z pokoju gościnnego:
(1) Rezerwację prowadzi p. mgr Krzysztof Moskwa. Rezerwacji można dokonać WYŁĄCZNIE na formularzu zatwierdzonym przez Dyrekcję ING.
(2) Goście ING mają pierwszeństwo w otrzymaniu miejsc w pokoju, pod warunkiem dokonania rezerwacji na 21 dni przed terminem. Rezerwacja dokonywana na mniej niż 21 dni przed terminem jest możliwa w miarę wolnych miejsc.

Cennik (obowiazuje od 1.11.2014):
(1) Recenzenci rozpraw doktorskich i habilitacyjnych prowadzonych przez ING -
bezpłatnie (koszt ponosi Instytut).
(2) Pozostali goście - 60 zł/os/dobę netto

 

Formularz rezerwacji.