Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Terminy posiedzeń Rady Instytutu w roku akademickim 2022/2023

Terminy posiedzeń
07.10.22
04.11.22
02.12.22
13.01.23
03.02.23
03.03.23
07.04.23
05.05.23
02.06.23
08.09.23