Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Pracownicy administracyjni i techniczni

Uwaga: aby zrealizować połączenie spoza instytutu
należy przed numerem wewnętrznym wybrać prefix 375.

 

mgr

Aleksandra

Błaszczyk

e-mail

prefix + 92-30

 

mgr

Joanna

Białek

e-mail

prefix + 9-327

 

mgr

Nina

Bób

e-mail

prefix + 95 71

 

mgr

Marta

Buczyńska

e-mail

prefix + 94-34, 95-70

 

mgr

Jacek

Ćwiąkalski

e-mail

prefix + 92-21

 

dr

kustosz dypl.

 Halina Czernianin  e-mail  prefix + 92-28, 92-48  

mgr

Małgorzata

Domaradzka

e-mail

prefix + 9-548

 

mgr

Dorota

Iwanuś

e-mail

prefix + 93-28

 

mgr

Maria

Kochel

e-mail

prefix + 95-25

 

dr

Urszula

Kosarewicz

e-mail

prefix + 9 327

 
mgr  

Kacper  

Lis

e-mail

prefix + 92-48

 
 

Paweł

Matz

e-mail

prefix + 92-01

 

mgr

Krzysztof

Moskwa

e-mail

prefix + 94-37

 

mgr

Małgorzata

Nowak

e-mail

prefix + 95-25

 

dr

Marta

Prell

e-mail

prefix + 92-44

 

mgr

Anna

Setlik

e-mail

prefix + 93-27

 
mgr

Jakub  

Stachoń

 

prefix + 92-01

 
mgr

Adam  

 

Wojtyna

e-mail

prefix + 95-71

 

mgr

Magdalena

Wójcicka

e-mail

prefix + 92-31

 

mgr

Dorota

Zielińska

e-mail

prefix + 94-34