Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Profesorowie

Uwaga: aby zrealizować połączenie spoza instytutu
należy przed numerem wewnętrznym wybrać prefix 375.

 

prof. dr hab.

Paweł

Aleksandrowski

e-mail

prefix + 92-29

 

dr hab.

Marek

Awdankiewicz, prof. UWr.

e-mail

prefix + 92-91

www

dr hab.

Maciej

Górka, prof. UWr.

e-mail

prefix + 95-67

www

dr hab.

Piotr Kazimierz

Gunia, prof. UWr.

e-mail

prefix + 92-90

 

dr hab.

Jacek

Gurwin, prof. UWr.

e-mail

prefix + 92-42

www, Pracownia PMPH

prof. dr hab.

Mariusz-Orion

Jędrysek

e-mail

prefix + 92-02

 

dr hab.

Jakub

Kierczak, prof. UWr.

e-mail

prefix + 92-23

www

dr hab.

Henryk

Marszałek, prof. UWr.

e-mail

prefix + 92-80

www

dr hab.

Anna

Pietranik, prof. UWr.

e-mail

prefix + 92-96

www

prof. dr hab.

Jacek

Puziewicz

e-mail

prefix + 92-11

www

dr hab.

Jerzy

Sobotka, prof. UWr.

e-mail

prefix + 92-20, 92-40

www

prof. dr hab.

Andrzej

Solecki

e-mail

prefix + 93-44

 

prof. dr hab.

Stanisław

Staśko

e-mail

prefix + 92-14

 

dr hab.

Jacek

Szczepański, prof. UWr.

e-mail

prefix + 93-59

www