Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Możliwości publikowania w Open Access

Złota droga - zapewnienie otwartego dostępu poprzez publikację utworu w czasopiśmie naukowym lub książce

  • DOAJ - katalog otwartych czasopism

Programy współfinansowania wydawnictw Open Access, z których mogą korzystać pracownicy UWr:

  • krajowe programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki, bieżące komunikaty o dostępności środków publikowane są na stronach WBN

Licencja krajowa Elsevier
Licencja krajowa Springer
Science Advances (dodatek do licencji krajowej Science)
Program międzynarodowy Scoap3
Licencja konsorcyjna ACS
Licencja konsorcyjna CUP
Licencja konsorcyjna Emerald
Licencja konsorcyjna IEEE
Licencja konsorcyjna IOP
Licencja konsorcyjna LWW
Licencja konsorcyjna OUP

 

Więcej wiadomości o otwartym publikowaniu można znaleźć TUTAJ

Zielona droga - zapewnienie otwartego dostępu poprzez zdeponowanie utworu w repozytorium. Możliwe jest udostępnienie zarówno nowych, jak i wcześniej wydanych publikacji. Repozytorium to narzędzie informatyczne służące do deponowania, przechowywania i udostępniania w Internecie bieżącego dorobku naukowego instytucji naukowych (repozytoria instytucjonalne) lub określonych dziedzin nauki (repozytoria dziedzinowe).

Uwaga! Deponowanie dorobku w Repozytorium UWr odbywa się wyłącznie w porozumieniu i pod nadzorem Wydziałowego koordynatora ds. Repozytorium UWr.

Wydziałowy koordynator ds. Repozytorium UWr:
mgr Łukasz Kasprzak
Zakład Geoinformatyki i Kartografii, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego lukasz.kasprzak@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 28 03

  • The Directory of Open Access Repositories - OpenDOAR

Polityka wydawcy

Większość komercyjnych wydawnictw pozwala na umieszczanie publikowanych tekstów w darmowym dostępie elektronicznym. Informacje o polityce wydawców wobec deponowania prac w otwartych repozytoriach instytucjonalnych można znaleźć w bazie SherpaRomeo.