Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Sekretariat

Skład osobowy:

    e-mail telefon  
kierownik mgr Marta Buczyńska 713759434, 713759570    
xobsługa działalności dydaktycznej mgr  Aleksandra Kosowska 713759571    
xobsługa działalności badawczej mgr  Dorota Zielińska 713759434