Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Stawki delegacyjne

Dieta - 30 zł
Uwaga ! wysokość diety zostanie zmniejszona w razie zapewnienia bezpłatnego wyżywienia, przy czym na śniadanie i kolację przewidziano po 25 % diety, a na obiad 50 % diety

ryczałt za nocleg 45 zł
ryczałt za dojazd 6 zł

 

Zarządzenie Dziekana WNoZiKS w sprawie rozliczeń kosztów podróży służbowej samochodami osobowymi

obowiązujące od 1 maja 2014:

 

Stawki samochodowe za jeden kilometr przebiegu za przejazd służbowy samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy:
Pojemność silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł
Pojemność silnika powyzej 900 cm3 - 0,8358 zł

 

Dotyczy wszystkich źródeł finansowania oprócz dotacji na działalność dydaktyczną