Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
 • Nowe plany zajęć  
 • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Studia i plan zajęć

Kierunki studiów

Dni adaptacyjne

Konsultacje i dyżury

Regulaminy

Program ERASMUS+

 

Wzory podań dla studentów są dostępne na stronie Wydziału (wejdź)

 • Częściowe zwolnienie z opłat za powtarzanie
 • Deklaracja wkładu w powstanie artykułu naukowego
 • Egzamin komisyjny
 • Eksternistyczne zaliczenie przedmiotu
 • Komisyjne zaliczenie ćwiczeń
 • Podanie o powtarzanie semestru
 • Przedłużenie terminu zaliczeń
 • Przedmioty ponadprogramowe
 • Przywrócenie terminu egzaminu
 • Rezygnacja z warunkowego kontynuowania studiów
 • Rezygnacja ze studiów
 • Rozłożenie opłat na raty
 • Uznanie ocen i ECTS
 • Warunkowe kontynuowanie studiów
 • Zaległy egzamin w semestrze kończącym studia
 • Zaliczenie na podstawie obozu naukowego
 • Zdawanie egzaminu po sesji poprawkowej
 • Zdawanie egzaminu przed sesją
 • Zmiana grupy

Studenckie Koła Naukowe

 

Plan zajęć - OCHRONA ŚRODOWISKA I INNE KIERUNKI