Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
 • Nowe plany zajęć  
 • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Sylabusy - studia I stopnia GE

Treści programowe (sylabusy) - obowiązują studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021

   • I rok

   -semestr I - przedmioty obligatoryjne:

Geologia dynamiczna I

Matematyka

Metody komputerowe w geologii

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy paleobotaniki

Podstawy paleozoologii i stratygrafii

-semestr I - przedmioty fakultatywne (Moduł A):

Ochrona i kształtowanie środowiska

Podstawy ekologii

 

-semestr II - przedmioty obligatoryjne:

Chemia

Ćw. teren. - Geologia dynamiczna I

Fizyka

Geologia dynamiczna II

Mineralogia I

 

   -semestr II - przedmioty fakultatywne (Moduł B):

Ćw. teren. - Geologia dynamiczna II (procesy egzogeniczne)

Ćw. teren. - Geologia dynamiczna II (procesy endogeniczne)

   • II rok

-semestr III - przedmioty obligatoryjne:

Geochemia

Geologia historyczna I

Hydrologia

Mineralogia II

Petrologia I

 

-semestr IV - przedmioty obligatoryjne:

Ekonomia

Geologia historyczna II

Język angielski

Petrologia II

 

-semestr IV - przedmioty fakultatywne:

Moduł D1:  Applied hydrogeology

     Hydrogeologia

Moduł D2: -

Moduł D3: Geologia strukturalna

     Principles of structural geology

Moduł D4: Ćw. teren. - Hydrogeologia z elementami hydrologii

     Ćw. teren. - Tektonika

Moduł D5: Ćw. teren. - Geologia historyczna

     Ćw. teren. - Geologia z elementami geomorfologii

     Ćw. teren. - Mineralogia i petrologia

Moduł D6:  Historia środowiskowa i geoarcheologii

     Proseminarium

     Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą  

   • III rok

-semestr V - przedmioty obligatoryjne:

Ekonomia

Geofizyka

Geologia inżynierska

Metody statystyczne w geologii

 

-semestr V - przedmioty fakultatywne:

 

Moduł  E1: Economic geology

        Geologia złóż

        Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą

Moduł E2: Gemmologia

        Metody badań jakości wód i gruntów

     Minerały skałotwórcze

     Podstawy geoturystyki

Moduł E3:  Principles of tectonics

        Tektonika

 

-semestr VI - przedmioty obligatoryjne:

 

Ćw. teren. - Górnictwo i wiertnictwo

Ćw. teren. - Kartografia geologiczna

Górnictwo i wiertnictwo

Kartografia geologiczna

 

-semestr VI - przedmioty fakultatywne:

 

Moduł F1: Geologia regionalna Polski

       Regional geology of Poland

 

Moduł F2: Analiza materiału paleontologicznego

       Gospodarka surowcami mineralnymi w warunkach zrównoważonego rozwoju

       Gruntoznastwo

       Kopalne środowiska naturalne

 

Moduł F3: Seminarium - Geochemia i geologia środowiskowa

       Seminarium - Hydrogeologia i geologia inżynierska

       Seminarium - Mineralogia, petrologia i geochemia

       Seminarium - Stratygrafia, tektonika, geologia złóż, sedymentologia