Uniwersytet Wrocławski

Institute of Geological SciencesUniversity of Wrocław

Prezentacja graficzna

Institute of Geological Sciences

 

Pl. Maksa Borna 9
50-204 Wrocław, Poland


NIP: 896-000-54-08
tel. (+48) 71 321-10-76
fax. (+48) 71 375-93-71

 

sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Pracownicy techniczni

Uwaga: aby zrealizować połączenie spoza instytutu
należy przed numerem wewnętrznym wybrać prefix 375.

 

mgr

Aleksandra

Błaszczyk

e-mail

prefix + 92-30

 
 

Małgorzata

Bednarz

e-mail

prefix + 93-26

 

mgr

Joanna

Białek

e-mail

prefix + 9-327

 

mgr

Marta

Buczyńska

e-mail

prefix + 94-34, 95-70

 

mgr

Jacek

Ćwiąkalski

e-mail

prefix + 92-21

 

dr

 Halina  Czernianin  e-mail  prefix + 92-28  kustosz dypl.

mgr

Małgorzata

Domaradzka

e-mail

prefix + 95-58

 

mgr

Dorota

Iwanuś

e-mail

prefix + 93-28

 

mgr

Maria

Kochel

e-mail

prefix + 95-25

 

dr

Urszula

Kosarewicz

e-mail

prefix + 9 327

 

mgr

Aleksandra

Kosowska

e-mail

prefix + 95-71

 

mgr

Janusz

Krajniak

e-mail

prefix + 92-36

 
 

Paweł

Matz

e-mail

prefix + 92-01

 

mgr

Krzysztof

Moskwa

e-mail

prefix + 94-37

 

dr

Marta

Prell

e-mail

prefix + 92-44

 

mgr

Barbara

Serafin

e-mail

prefix + 92-28, 92-48

 

mgr

Anna

Setlik

e-mail

prefix + 93-27

 

mgr

Magdalena

Wójcicka

e-mail

prefix + 92-31

 

mgr

Dorota

Zielińska

e-mail

prefix + 94-34