Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Zakład Geologii Strukturalnej i Kartografii Geologicznej

Skład osobowy zakładu:

    e-mail telefon strona www  
kierownik prof. dr hab. Paweł Aleksandrowski, prof. nadzw. 713759229    
prof. emerytowany prof. dr. hab. Michał Mierzejewski 713759226    
adiunkt dr hab. Stanisław Burliga 713759295    
adiunkt dr  Artur Sobczyk 713759235    
prac. techniczny mgr  Aleksandra Błaszczyk 713759230 sekretariat   
doktorant mgr Tomasz Selerowicz
doktorant mgr   Michał Słotwiński
doktorant mgr Dominik Sokalski
doktorant   mgr   Mateusz Świerk