Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Zakład Hydrogeologii Podstawowej

strona domowa zakładu

Skład osobowy zakładu:

    e-mail telefon strona www  
kierownik dr hab. Sebastian Buczyński 713759288 www   
profesor prof. dr hab. Stanisław Staśko 713759214    
adiunkt dr hab.  Robert Tarka 713759208 www   
adiunkt dr  Magdalena Modelska 713759217    
adiunkt dr  Tomasz Olichwer 713759217 cv pl,
cv eng 
 
asystent dr  Marek Wcisło 713759255    
technik mgr Adam Wojtyna      
doktorantka mgr inż. Marta Trałka