Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Zakład Mineralogii i Petrologii


Skład osobowy zakładu:

    e-mail telefon strona www  
kierownik dr hab. Marek Awdankiewicz, prof.nadzw. UWr. 713759291 www   
prof. emerytowany prof. dr hab.  Andrzej Grodzicki 713759450    
prof. emerytowany prof. dr hab.  Michał Sachanbiński 713759443    
profesor dr hab. Piotr Kazimierz Gunia, prof. nadzw. UWr. 713759290    
adiunkt   dr   Iwona Korybska-Sadło 713759282    
adiunkt dr  Joanna Kostylew 713759282    
adiunkt dr  Adam Szuszkiewicz 71375----    
adiunkt dr  Krzysztof Turniak      
prac. techniczny mgr  Jacek Ćwiąkalski 713759221    
prac. techniczny mgr  Małgorzata Domaradzka 713759548    
prac. techniczny mgr  Maria Kochel 713759525 sekretariat   
prac. techniczny dr  Marta Prell 713759204    

prac. techniczny

(zastępstwo)

mgr Małgorzata Nowak 713759525    

doktorantka

mgr Kornelia Stolarczyk