Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Zgłaszanie awarii technicznych

Zgłoszenia awarii technicznych proszę przekazywać na adres e-mail: krzysztof.moskwa@uwr.edu.pl

lub telefonicznie - prefix + 9437

Numery telefonów pracowników technicznych:

Portiernia (Borna): prefix + 94-65
Portiernia (Rotunda): - prefix + 93-29
Elektryk: prefix + 93-39
Hydraulik: prefix + 93-60
Ślusarz: prefix + 93-39

Uwaga: aby zrealizowac połączenie spoza instytutu
należy przed numerem wewnętrznym wybrać prefix 71-375.